Χάραξη σε ξύλινο κουτί

Χάραξη σε ξύλινο κουτί
Χάραξη λογότυπου σε ξύλινο κουτί