Ξύλινο Διαχωριστικό

Ξύλινο Διαχωριστικό
Ξύλινο Διαχωριστικό, ύψους 1,6m.